Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Informacja w sprawie organizacji rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych

                                                                          Informacja w sprawie organizacji rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych
                                                                                                                w roku szkolnym 2017/2018Na podstawie:
1) art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59):
"Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.";

2)  art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59):
"Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych.

3) § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z
późn. zm.):
 „ W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają
się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.”;
rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 nastąpi               4 września 2017 r.

Rodzice, którzy potrzebują opieki dla dzieci w związku z organizacją rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, proszeni są o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły.

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.