Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

„Lato w mieście” w naszej szkole

„Lato w mieście” w naszej szkole

 

W dniach  25.06- 06.07.2018 (dwa tygodnie) zorganizowana zostanie

w szkole akcja „Lato w mieście” w godz. 7.30 – 16.30.

Rodzice ponoszą koszt wyżywienia (śniadanie, obiad)

w wysokości 7 zł za każdy dzień pobytu na półkolonii

(płatne z góry za zadeklarowany okres pobytu dziecka;

 termin płatności przelewem zostanie określony w późniejszym czasie).

Opiekę nad dziećmi sprawować będą nauczyciele naszej szkoły.

Rodzic, który chce zapisać dziecko na „Lato w mieście” jest zobowiązany wypełnić kartę kolonijną

dostępną w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

Przy zapisie rodzeństwa dla każdego dziecka należy wypełnić oddzielną kartę. Wypełnione karty należy składać w sekretariacie szkoły.

Prosimy o dokładne wypełnienie kart. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na złożenie podpisów rodziców w wyznaczonych miejscach. W miejscu „szczepienia” proszę przepisać z książeczki zdrowia dziecka daty ostatnich podanych szczepień lub dołączyć ksero książeczki.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają uczniowie klas I-IV.

 

Do pobrania - karta  kwalifikacyjna

 

Regulamin akcji „Lato w mieście 2018”

Szkoła Podstawowa w Głoskowie

 

1. Uczestnicy akcji „Lato w mieście” pozostają pod stałą opieką wychowawców od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 16.30 w terminie 25.06 – 06.07.2018r.

2. Warunki uczestniczenia ucznia w akcji:

- złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika,

- uiszczenie opłaty za wyżywienie dziecka w szkole (w podanym terminie).

3. Wpłat należy dokonywać na konto obiadowe, informacje o terminie wpłaty zostaną dookreślone. Nie ma możliwości zwrotu za wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka zgłoszonej w trakcie trwania akcji.

4. Rodzice/opiekunowie prawni składają kartę dotyczącą zgłoszenia udziału dziecka w akcji do sekretariatu.

5. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie. Zbiórka od 7.30 do 8.30.

6. Szkoła zapewnia odpłatny posiłek w formie śniadania i obiadu, jednak z uwagi na czas trwania zajęć dzieci powinny mieć ponadto odpowiedni zapas jedzenia (wedle uznania i potrzeb dziecka).

7. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć przygotowanego przez organizatorów. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

8. Uczniowie nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez zgody opiekunów.

9. Dzieci powinny być odbierane z placówki punktualnie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej dziecka lub wracają samodzielnie, jeśli taka informacja jest podana w w/w karcie.

10. Dzieci przychodzą na zajęcia w wygodnym stroju do zabawy, stosownym do pogody; obowiązkowo przynoszą obuwie zamienne.

11. Dzień przed ewentualną wycieczką uczestnicy otrzymują zostaną poinformowani o wyjeździe i ewentualnym spisie rzeczy, które muszą ze sobą zabrać. Obowiązkowe jest podczas wycieczki posiadanie przez dziecko aktualnej legitymacji szkolnej z wpisanym nr pesel.

12. Zgoda na każdą wycieczkę jest umieszczona w karcie kwalifikacyjnej. Brak podpisu rodzica w miejscu dot. zgody na wyjazd uniemożliwia dziecku udział w wycieczce.

13. Wszelkie dane osobowe pozostają do wiadomości organizatorów.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas pobytu i w środkach transportu.

15. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.

16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

17. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno podczas zajęć jak i wycieczek i wyjść.

 

 

 

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.