Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Bezpłatna nauka pływania

 

Umiem Pływać - Bezpieczna Kropelka – bezpłatna nauka pływania dla najmłodszych

 

Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z klas 1-4 do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach z nauki pływania Umiem Pływać -"Bezpieczna Kropelka"!

Program jest finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zajęcia organizowane są przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza koordynatora projektu na terenie województwa mazowieckiego.

Zajęcia odbywać będą się w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek (godz. 14.00-15.30) na pływalni LAVO ul. Geodetów 23 E, 05-500 Józefosław.

 

Dostępne Terminy:

 

Termin A

20.09.2021 - 24 10.2021

2 dowolne dni w tygodniu według harmonogramu po 45 min zajęć

Grupy:

A: 14.00 - 14.45

B: 14.45 – 15.30

 

Termin B

25.10.2021 - 28.11.2021

2 dowolne dni w tygodniu według harmonogramu po 45 min zajęć

Grupy:

A: 14.00 - 14.45

B: 14.45 – 15.30

 

 

O PROGRAMIE:

 

Projekt bezpłatnej nauki pływania Bezpieczna Kropelka jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas 1 -4. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Kurs trwa 10- zajęć z możliwością przedłużenia o kolejne 10 godzin zajęciowych pod warunkiem 60 % frekwencji w pierwszym cyklu.

 

Celem projektu jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w wodzie, na wodzie i nad wodą. Zachęcanie uczestników do dodatkowej aktywności fizycznej. Nauczanie współpracy w grupie i integracja. Wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej.

 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą uprawnienia pedagogiczne, instruktorskie (piłka wodna, pływanie, pierwsza pomoc przedmedyczna). Program realizowany jest od 2003 roku.

 

ZAPISY:

Link do Formularza:

 

https://forms.gle/Pu6oZ92oqvMPEFow7

 

Jeżeli jest problem z formularzem:

Zgłoszenie na zajęcia przesłać na adres e-mail: bk.jozefoslaw@gmail.com

 

Podając: imię, nazwisko dziecka; kontakt do rodziców/opiekunów; preferowany dzień oraz godzinę zajęć. Dodatkowo proszę podać nazwę szkoły i miejscowość.

 

Potwierdzeniem zapisu jest otrzymanie e-maila zwrotnego.

 

W przypadku braku miejsc – powstaje lista rezerwowa.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza z siedzibą w Warszawie, ul. Żołny 56 a, 02-815 Warszawa.

 

2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia, realizacji

 

programu/projektu/do celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.

 

3) Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia, wsparcia, realizacji, programu/projektu/do celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.

 

4) Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie/programie/celach statutowych.

 

5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnych momencie.

 

Regulamin zajęć na basenie:

Każde dziecko przed przystąpieniem do zajęć zobowiązane jest do przedłożenia oświadczenia – zgody rodziców o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach.

 

 

 1. Uczestnikami zajęć są uczniowie szkół podstawowych z klas 1-4.

 2. Organizatorem zajęć jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, partnerem projektu jest LAVO FUN oraz UKPW 44

 3. Cykl zajęć – „Bezpieczna Kropelka” składa się z 10 jednostek zajęciowych na basenie.

 4. Zajęcia odbywają się zgodnie z założeniami programowymi.

 5. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które nie brały jeszcze udziału w projekcie.

 6. Zapisy na zajęcia odbywają e-mailowo,

 

 1. bk.jozefoslaw@gmail.com

 2. lub przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Pu6oZ92oqvMPEFow7

 

 1. W przypadku braku miejsc – tworzona jest lista rezerwowa.

 2. Nauka pływania prowadzona jest w grupach do 8 osób na jeden tor.

 3. Zajęcia odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu.

 4. W zajęciach może wziąć udział dziecko znajdujące się na liście programu, które stawi się w wyznaczonym terminie i godzinie na basenie krytym posiadając strój i akcesoria do podjęcia nauki pływania (kostium kąpielowy, slipy do pływania, okularki, czepek, klapki, ręcznik).

 5. Niestawienie się na pierwszych zajęciach (bez wcześniejszego usprawiedliwienia) skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

 

 1. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności podczas cyklu zajęć skutkują skreśleniem z listy uczestników.

 

 1. Przebranie się w strój pływacki z powodów higienicznych powinno odbywać się w szatni (a nie w domu), przed wejściem na płytę pływalni należy umyć ciało.

 

 1. Należy traktować z szacunkiem wszystkie osoby przebywające na pływalni, bez względu na wiek i stopień posiadanych umiejętności poruszania się wodzie.

 1. Dzieci mają zakaz wchodzenia do wody bez instruktorów, bowiem nieumiejętne

 2. korzystanie ze sprzętu sportowego i pływalni grozi uszczerbkiem na zdrowiu bądź życiu.

 

 1. Instruktorzy mają obowiązek dbać o dzieci, interesować się ich poczynaniami na pływalni,

nie dopuszczając do sytuacji konfliktowych w grupie.

 

 1. Instruktorzy prowadzący zajęcia nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione

w szatni oraz na płycie pływalni.

 

 1. Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników przed ani po zakończonych

zajęciach. Odpowiedzialność za uczestników przed i po zajęciach ponoszą wyłącznie rodzice i opiekunowie.

 

 1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przekroczeniem limitu czasu przebywania w strefie basenowej uczestników, zapewniamy - czas na przebranie przed i po zajęciach oraz czas trwania zajęć.

 

 1. Na płycie pływalni obowiązuje całkowity zakaz przebywania w okryciach wierzchnich –

opiekunowie niestosujący się do powyższego, będą wypraszani z płyty pływalni.

 

 1. Rodzice i opiekunowie maja prawo poprosić o konsultacje z instruktorem, dotyczące

rozwoju umiejętności, postępów i zachowania dziecka.

 

 1. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin ogólny pływalni oraz niniejszy.

 

 1. Uczestnicy zajęć oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych na terenie obiektu. Maseczki można pozostawić dopiero w szatni, przed wejściem na pływalnię.

 2. Regulamin może zostać uzupełniony o kolejne punkty.

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.