Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Funkcjonowanie szkoły od 1.09.2021r.

Informacje ogólne dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie od 1 września 2021r. z uwzględnieniem prawa oraz wytycznych sanitarnych


 

 1. Celem przestrzegania zaleceń GIS utrzymuje się szczególny reżim sanitarny na terenie szkoły polegający ogólnie na: częstym wietrzeniu sal, systemie dezynfekcji sal i powierzchni, systemie pracy kuchni i stołówki, częstym myciu (lub dezynfekowaniu) rąk przez uczniów i nauczycieli, ograniczeniu do niezbędnego minimum wejścia do szkoły przez rodziców i osoby postronne, systemie pracy biblioteki, świetlicy, gabinetów medycznych, o czym stanowią odrębne Zarządzenia Dyrektora Szkoły.

 2. Sekretariat szkoły pracuje bez zmian, rekomendujemy załatwianie spraw mailowo i telefonicznie.

 3. Obiady uruchamiamy od 6 września według odrębnych procedur.

 4. Autobus rozpoczyna dowożenie od 2 września – rozkład jazdy w załączniku.

 5. Od 20 września uruchamiamy zajęcia wspomagające dla kl. 4-8 z programu MENiN. Będą obowiązywały zapisy na zajęcia. Zajęcia będą trwać do 17 grudnia. Szczegóły wkrótce.

 6. W latach 2021/22 oraz 2022/23 w naszej szkole realizowany będzie program finansowany ze środków unijnych „Szkoła Możliwości” w ramach, którego realizowane będą zajęcia dla kl. 1-8. Szczegóły we wrześniu. Na zajęcia będą obowiązywały zapisy.

 7. Od 2 września ponownie na terenie parkingu pracowników przed szkołą uruchamiamy strefę kiss&ride w wyznaczonym tak jak w zeszłym roku miejscu. Przypominam zasady korzystania:

- dziecko siedzi z prawej strony w aucie, ma ze sobą plecak, wysiada z prawej strony;

- rodzic zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu na chwilę, tylko by wysadzić dziecko;

- rodzic nie wysiada z auta;

- zatrzymujemy się tylko w wyznaczonej zatoczce;

- nie parkujemy na miejscach pracowników (w tym roku liczba pracowników to 88, zatem parking rano będzie pełen);

- nie wjeżdżamy pod drzwi szkoły!;

- nie przejeżdżamy koło placu zabaw czy boisk!;

- zachowujemy pełną ostrożność podczas wjazdu i wyjazdu z parkingu.

 1. Wchodzenie do szkoły rodziców jest OGRANICZONE do niezbędnego minimum. Zachęcamy do wzmacniania samodzielności dzieci, doprowadzania do wejścia szkoły i pozwoleniu dziecku wejść SAMODZIELNIE do szkoły.

 2. Wyznacza się obszar przy wejściu do szkoły jako część wspólną, do której mogą wchodzić rodzice z zachowaniem reżimu i rozsądku. Rodzice mają zakaz wejścia do szatni uczniów i dalszych części szkoły.

 3. Do szkoły może z dzieckiem/dziećmi wejść tylko 1 rodzic zachowując dystans społeczny i mając zasłonięte usta i nos.

 4. W sprawach koniecznych – sekretariat, nauczyciele itp. rodzice muszą wpisać się do zeszytu wejść, podając cel wizyty; oczekiwać w miejscu wyznaczonym przez pracownika szkoły na dalsze instrukcje.

 5. Na czas nauki głównym środkiem współpracy i komunikacji jest dziennik Librus.

 6. Do dostarczenia niezbędnej dokumentacji, np. zgód, kart zapisu na świetlicę itp. przeznaczone będą specjalnie oznakowane pojemniki /ustawione przy wejściu/, do których rodzic będzie mógł oddawać stosowne dokumenty /najlepiej w zamkniętych kopertach lub w innej zabezpieczonej formie/.

 7. Rodzic zobowiązany jest podać wychowawcy klasy numery kontaktowe, pod którymi jest najczęściej dostępny, co daje gwarancję możliwie szybkiego kontaktu.

 8. Wprowadza się szczególne zadania dla wychowawców klas i nauczycieli na okres bieżącego roku szkolnego o czym stanowi Zarządzenie Dyrektora.

 9. W przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem:

- we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Organem Prowadzącym Dyrektor może:

 • zawiesić pracę grupy, oddziału, kilku klas lub szkoły na określony czas;

 • wprowadzić model nauczania mieszany lub zdalny, w zależności od sytuacji;

 • skierować pracowników szkoły na kwarantannę.

- dziecko podejrzane o zarażenie, jeśli objawy wystąpią na terenie szkoły, zostanie otoczone opieką do czasu odebrania przez rodziców. Dyrektor w takiej sytuacji zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na podstawie odrębnych procedur ustalonych w szkole.

- szkoła zostanie poddana dezynfekcji za pomocą posiadanego sprzętu.

- pracę szkoły w powyższych przypadkach regulują Zarządzenia Dyrektora wskazujące odpowiednie procedury, dostępne dla rodziców w dzienniku Librus.

 1. Do pracy w systemie mieszanym lub zdalnym wykorzystywane będą:

- dziennik Librus,

- materiały drukowane,

- platforma edukacyjna Microsoft 365,

- dostępne materiały multimedialne i narzędzia interaktywne typu: e-podręczniki, lekcjewsieci, learningapps, quizlet, wordwall, matlandia, matzoo, eduelo i inne,

- dopuszcza się również możliwość komunikacji poprzez komunikatory (meesenger, skype, whatsapp i inne), grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną.

 1. Na okres nauki zdalnej utrzymuje się ograniczenia i szczególne rozwiązania w ocenianiu i sprawdzaniu wiedzy, o czym stanowi załącznik do Statutu szkoły.

 2. Na czas nauki w systemie mieszanym lub zdalnym wprowadza się zastępczy plan zajęć oparty na planie zajęć stacjonarnym z zastrzeżeniami odnoszącymi się do ilości realizowanych zajęć (minimum odbywanych lekcji oraz czas trwania zajęć), o czym stanowi Zarządzenie Dyrektora.

 3. Nauczycieli, rodziców i uczniów obowiązuje szczególnie częste korzystanie z dziennika Librus celem ścisłej komunikacji.

 4. Wprowadza się szczególne zasady sanitarne w świetlicy szkolnej.

 5. Odbiór dziecka ze szkoły polega na zgłoszeniu się do p. woźnej i oczekiwaniu, najlepiej na zewnątrz szkoły, na dziecko.

 6. Do świetlicy przyjmowane będą TYLKO dzieci rodziców pracujących oraz oczekujące na autobus szkolny zgodnie z art. 105 ust. 1-2, art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). Zapisy dla uczniów kl. 1, klas starszych i nowych uczniów będą prowadzone od 1 września. Proszę oczekiwać na komunikaty w dzienniku elektronicznym. Loginy i hasła nowi uczniowie i rodzice otrzymają podczas spotkań z wychowawcami.

 7. Autobus szkolny funkcjonuje na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. Rekomenduje się, by dzieci w autobusie posiadały założone maseczki ochronne.

 8. Każde dziecko musi posiadać w plecaku maseczkę i na polecenie nauczyciela ją założyć. Zaleca się posiadanie przez dziecko własnego żelu antybakteryjnego.

 9. Wprowadza się szczególne zasady podczas spożywania posiłków w stołówce (dezynfekcja, grupy klasowe).

 10. Ustala się miesiąc wrzesień czasem na edukację zachowań uczniów w sytuacji reżimu, poruszania się po szkole według ustalonych zasad i nadrabiania ewentualnych zaległości z poprzedniego roku, przygotowania uczniów pod kątem nauki zdalnej oraz analizy posiadania przez uczniów dostępu do sprzętu komputerowego w domu, co podyktowane jest zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia zakażenia.

 11. W czasie pobytu w szkole zaleca się częste przebywanie uczniów na powietrzu – plac zabaw, taras, boisko, trawniki przy szkole

 

Zarządzenie nr 21/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głoskowie

z dnia 27 sierpnia 2021r.  w sprawie organizacji pracy szkoły od 1 września 2021r.

 

Do pobrania -

 

 

Ewa Wołynkiewicz, Dyrektor

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.