Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Oferty pracy

OFERTA PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy ul. Millenium 76 ogłasza nabór na wolne stanowisko konserwator.

 

1. Określenie stanowiska:

Konserwator.

Wymiar etatu: pełny

 

2. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum zawodowe ( podstawy elektryki, hydrauliki)

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator

 

3. Wymagania dodatkowe:

-umiejętność pracy w zespole,

-umiejętność dobrej organizacji pracy,

-sumienność, uczciwość, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prac naprawczo-remontowych na terenie szkoły.

 2. Drobne prace elektryczne.

 3. Konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjny.

 4. Nadzór nad sprawnością techniczną obiektu szkoły.

 5. Dozór instalacji grzewczej szkoły.

 6. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (winda, bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, zamki)

 7. Dokonywanie przeglądu wewnętrznego sprzętu p.poż.

 8. Przegląd wewnętrzny instalacji odgromowej i rynien.

5. Wymagane dokumenty:

a) curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. poz. 1000)

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

CV należy składać ;

w sekretariacie szkoły ul. Millenium 76, 05-503 Głosków

lub pocztą mailowo na adres: spgloskow@poczta.onet.pl

w terminie do 11.12.2020r. do godz. 15.00


OFERTA PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy ul. Millenium 76 ogłasza nabór na wolne stanowisko woźna.

 

1. Określenie stanowiska:

Woźna.

Wymiar etatu: pełny

 

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,

 3. wyksztalcenie minimum podstawowe,

d) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. praca zmianowa 7.00 – 15.00, 12.00 – 20.00

 2. umiejętność pracy w zespole,

 3. rzetelność,

 4. odpowiedzialność,

 5. obowiązkowość,

 6. sumienność,

 7. uczciwość,

 8. zdolności organizacyjne,

 9. dyspozycyjność,

 

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. utrzymywanie czystości powierzchni w przydzielonym metrażu,

 2. mycie ławek, krzeseł ( dezynfekcja)

 3. mycie okien,

 4. przecieranie tablic,

 5. mycie łazienek i toalet.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. poz. 1000)

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

CV należy składać ;

w sekretariacie szkoły ul. Millenium 76, 05-503 Głosków

lub pocztą mailowo na adres: spgloskow@poczta.onet.pl

w terminie do 11.12.2020r. do godz. 15.00

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.