Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Oferta pracy

OFERTA PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy ul. Millenium 76 ogłasza nabór na stanowisko pomoc kuchenna – (zastępstwo od 1.06.2022r.).

 

1. Określenie stanowiska:

Pomoc kuchenna

Wymiar etatu: pełny

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,

 3. wyksztalcenie minimum podstawowe,

 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,

 5. aktualna książeczka sanitarno – epidemiologiczna.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. praca w godzinach 7.00 do 15.00 lub 8.00 do 16.00

 2. umiejętność pracy w zespole,

 3. rzetelność,

 4. odpowiedzialność,

 5. obowiązkowość,

 6. sumienność,

 7. uczciwość,

 8. zdolności organizacyjne,

 9. dyspozycyjność.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. pomocy w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków.

 2. utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów,

 3. przygotowywanie warzyw i owoców – obieranie, krojenie,

 4. gastronomiczny rozbiór mięsa,

 5. wykonywanie potraw zgodnie z poleceniem kucharza,

 6. zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,

 7. przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. poz. 1000)

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

CV należy składać ;

w sekretariacie szkoły ul. Millenium 76, 05-503 Głosków

lub pocztą mailowo na adres: spgloskow@poczta.onet.pl

w terminie do 30.05.2022r. do godz. 15.00 

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.