Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Regulamin I-III

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników uczniom klas I - III

Szkoły Podstawowej w Głoskowie

 1. Podręczniki (materiały edukacyjne) są własnością Szkoły.
 2. Podręczniki (materiały edukacyjne), mające postać papierową, są nieodpłatnie wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 3. Szkoła nieodpłatnie przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice są zobowiązani do podpisania protokołu odbioru.
 4. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, a także o zachowanie troski o jego walor użytkowy i estetyczny, oraz chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem.
 5. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).
 6. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia podręcznika( materiału edukacyjnego) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów podręcznika.
 7. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 8. W przypadku gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowych podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
 10. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom w pierwszym tygodniu września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą – nauczycielem nauczania zintegrowanego, podczas zajęć edukacyjnych.
 11. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).
 12. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/ oddawania podręczników, będą zobowiązani do zgłoszenia się do biblioteki szkolnej pod nadzorem wychowawcy.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. z 2014 r. Poz.811.

 

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.