Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Programy i podręczniki

KLASA IV

 

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ PROGRAMU

 

JĘZYK POSLKI

Program nauczania języka polskiego dla II etapu edukacyjnego Zamieńmy słowo klasy 4–8 szkoły podstawowej

 

Anna Podemska-Kałuża

 

MATEMATYKA

Matematyka w punkt. Szkoła podstawowa

Elżbieta Mrożek Weronika Figurska-Ziemba

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII

 

Joanna Stefańska

HISTORIA

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Tomasz Maćkowski

PRZYRODA

Poznajemy przyrodę

 

K. Przybysz, A. Romańska

MUZYKA

Muzyka. Program nauczania dla klas 4-7 szkoły podstawowej

Teresa Wójcik

PLASTYKA

Plastyka

 

M. Kwiecień W. Sygut

RELIGIA

Poznaję Boga i w Niego wierzę

 

KWK KEP

TECHNIKA

Jak to działa? Program nauczania techniki w szkle podstawowej

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

WF

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Krzysztof Warchoł

ETYKA

„Ludzkie ścieżki” z modyfikacjami

 

  1. Ziemska, M. Malinowski

WdŻ

Wędrując ku dorosłości

 

Praca zbiorowa

INFORMATYKA

„Lubię to!” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Michał Kęska

 

 

 

 

KLASA V

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ PROGRAMU

AUTOR

 

JĘZYK POLSKI

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

 

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

MATEMATYKA

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

 

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII

 

Joanna Stefańska

HISTORIA

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Tomasz Maćkowski

GEOGRAFIA

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta

 

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

BIOLOGIA

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia

 

Anna Zdziennicka

MUZYKA

Muzyka. Program nauczania dla klas 4-7 szkoły podstawowej

Teresa Wójcik

PLASTYKA

Plastyka

M. Kwiecień W.Sygut

 

RELIGIA

Bóg Kocha i zbawia człowieka

KWK KEP

TECHNIKA

Jak to działa? Program nauczania techniki w szkle podstawowej

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

WF

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

Krzysztof Warchoł

ETYKA

„Ludzkie ścieżki” z modyfikacjami

 

  1. Ziemska, M. Malinowski

WdŻ

Wędrując ku dorosłości

 

Praca zbiorowa

INFORMATYKA

„Lubię to!” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Michał Kęska

 

KLASA VI

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ PROGRAMU

AUTOR

JĘZYK POLSKI

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

 

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

MATEMATYKA

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

 

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII

 

Joanna Stefańska

HISTORIA

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Tomasz Maćkowski

GEAOGRAFIA

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta

 

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

BIOLOGIA

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia

 

Anna Zdziennicka

MUZYKA

Muzyka. Program nauczania dla klas 4-7 szkoły podstawowej

Teresa Wójcik

 

PLASTYKA

Plastyka

 

M. Kwiecień W.Sygut

RELIGIA

Poznaję Boga i w Niego wierzę

KWK KEP

TECHNIKA

Jak to działa? Program nauczania techniki w szkle podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

WF

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

Krzysztof Warchoł

ETYKA

„Ludzkie ścieżki” z modyfikacjami

 

  1. Ziemska, M. Malinowski

WdŻ

Wędrując ku dorosłości

 

Praca zbiorowa

INFORMATYKA

„Lubię to!” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Michał Kęska

 

KLASA VII

 

PRZEDMIOT

TYTU PROGRAMU

AUTOR

 

JĘZYK POLSKI

Program nauczania języka polskiego dla II etapu edukacyjnego „Zamieńmy słowo” klasy 4–8 szkoły podstawowej

 

Anna Podemska-Kałuża

 

MATEMATYKA

Matematyka w punkt

 

M. Mularska, E. Dębicka, B. Winiarczyk

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII

 

Joanna Stefańska

JĘZYK NIEMIECKI

Program nauczania j. niemieckiego jako drugiego w szkole podst. Wariant II.2

 

Marta Wawrzyniak

HISTORIA

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Tomasz Maćkowski

GEOGRAFIA

Program nauczania geografii dla II etapu edukacyjnego „Geografia bez tajemnic” klasy 5-8 szkoły podstawowej

 

Arkadiusz Głowacz

BIOLOGIA

Biologia bez tajemnic. Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej

 

Olivia Dycewicz Julia Idziak Kamila Narewska-Prella Bogusława Mikołajczyk

 

 

 

FIZYKA

Fizyka Sposób na fizykę

T.Greczyło, K.Mularczyk-Sawicka, D.Pilak-Zadworna, G.Wojewoda

CHEMIA

Chemia bez tajemnic

 

J. Wilmańska, A. Kwiek

MUZYKA

Muzyka. Program nauczania dla klas 4-7 szkoły podstawowej

Teresa Wójcik

PLASTYKA

Plastyka

 

M. Kwiecień W.Sygut

RELIGIA

Pójść za Jezusem Chrystusem

 

KWK KEP

WF

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

Krzysztof Warchoł

ETYKA

„Ludzkie ścieżki” z modyfikacjami

 

  1. Ziemska, M. Malinowski

WdŻ

Wędrując ku dorosłości

 

Praca zbiorowa

INFORMATYKA

„Lubię to!” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Michał Kęska

 

KLASA VIII

PRZEDMIOT

TYTUŁ PROGRAMU

AUTOR

 

JĘZYK POLSKI

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

 

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

MATEMATYKA

Matematyka z plusem

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII

 

Joanna Stefańska

JĘZYK NIEMIECKI

Program nauczania języka niemieckiego II etap edukacyjny kl.7,8

 

  1. Jaroszewska

HISTORIA

„Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Tomasz Maćkowski

GEOGRAFIA

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta

 

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

BIOLOGIA

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia

 

Anna Zdziennicka

FIZYKA

Spotkania z fizyką.

 

Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

CHEMIA

Chemia Nowej Ery

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

EdB

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej - Żyję i działam bezpiecznie

Jarosław Słoma

RELIGIA

Pójść za Jezusem Chrystusem

KWK KEP

WF

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

Krzysztof Warchoł

ETYKA

„Ludzkie ścieżki” z modyfikacjami

 

  1. Ziemska, M. Malinowski

WdŻ

Wędrując ku dorosłości

 

Praca zbiorowa

WOS

 „Dziś i jutro” Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

Barbara Furman

INFORMATYKA

„Lubię to!” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Michał Kęska


 

                                                                                                                              Głosków, 01.09.2023 r.

                               WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA  KLAS   I– III

                                                ROK SZKOLNY 2023/2024

Klasa

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

I

Stępień B., Hryszkiewicz E., Winiecka-Nowak J.

Nowy Elementarz Odkrywców cz.1-4

Nowa Era

Nowy Elementarz Odkrywców. Matematyka cz.1-2

Nowa Era

Read C. Soberon A.

Bugs Team 1. Język angielski

Macmillan Education

red. Ks. dr Paweł Płaczek

Pan Bóg jest naszym Ojcem”(dwie części)

 Religia

Księgarnia św. Wojciecha

II

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Lokomotywa 2. Czytam i poznaję świat cz.1-2

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Lokomotywa 2. Matematyka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Read C. Soberon A.

Bugs Team 2. Język angielski

Macmillan Education

red. Ks. dr Paweł Płaczek

Chcemy poznać Pana Jezusa" (dwie części)

Religia

Księgarnia św. Wojciecha

III

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Lokomotywa 3. Czytam i poznaję świat cz.1-2

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Lokomotywa 3. Matematyka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Kondro M., Papiol E., Toth M.

Bugs Team 3. Język angielski

Macmillan Education

red. Ks. dr Paweł Płaczek

Pan Jezus nas karmi. (dwie części)  Religia

Księgarnia św. Wojciecha

 

                                                                                                                                                                                        Głosków, 01.09.2023                    

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA  KLAS   IV– VIII

ROK SZKOLNY 2023/2024

Klasa

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

IV

Język polski

Bartol I. ,Biskupska M., Najmanowicz-Michalak J.

Zamieńmy słowo 4

WSiP

Matematyka

Figurska – Zięba W., Mrożek E.

Matematyka w punkt 4

WSiP

Historia

Olszewska B.,  Surdyk-Fertsch W., Wojciechowski G.

Wczoraj i dziś 4

Nowa Era

Przyroda

Przybysz K., Romańska A., Gadomska J.

Poznajemy przyrodę 4

WSiP

Muzyka

Wójcik T.

Muzyka 4

Mac Edukacja

Technika

Łabecki L., Łabecka M.

Jak to działa?

Nowa Era

Plastyka

Sygut W., Kwiecień M.

Plastyka 4

Mac Edukacja

Język angielski

 

Isucceed in English A1

Pearson

Religia

red. Ks. dr Paweł Płaczek

Pan Jezus jest naszym życiem” (dwie części)

Księgarnia Św. Wojciecha

 V

Język polski

Łuczak A.,  Murdzek A.

Między nami 5

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka

Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P.

Matematyka z plusem 5

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Historia

Wojciechowski G.

Wczoraj i dziś 5

Nowa Era

Biologia

Sęktas M., Stawarz J.

Puls życia 5

Nowa Era

Geografia

Szlajfer F., Zaniewicz Z., Rachwał T.,  Malarz R.

Planeta Nowa 5

Nowa Era

Muzyka

Wójcik T.

Muzyka 5

Mac Edukacja

Technika

Łabecki L.

Jak to działa?

Nowa Era

Plastyka

Sygut W., Kwiecień M.

Plastyka 5

Mac Edukacja

Język angielski

Hadley K. i in.

Super Powers 5

Nowa Era

Religia

red.. s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik

Bóg szuka człowieka" (dwie części)

Księgarnia Św. Wojciecha

VI

Język polski

Łuczak A.,  Murdzek A.

Między nami 6

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka

Dobrowolska M. Jucewicz M. Karpiński M. Zarzycki P.

Matematyka z plusem 6

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Historia

Olszewska B. Surdyk -Fertsch W. i in.

Wczoraj i dziś 6

Nowa Era

Biologia

Stawarz J.

Puls życia 6

Nowa Era

Geografia

Rachwał T.  Malarz R. Szczypiński D.

Planeta Nowa 6

Nowa Era

Muzyka

Wójcik T.

Muzyka 6

Mac Edukacja

Technika

Łabecki L.  Łabecka M.

Jak to działa?

Nowa Era

Plastyka

Sygut W. Kwiecień M.

Plastyka 6

Mac Edukacja

Język angielski

Jayne Freeman-Zolotenki, Jonathan Hird

Super Powers 6

Nowa Era

Religia

red.: s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik

Jezus nas zbawia"(dwie części)

Księgarnia Św. Wojciecha

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

Język polski

Karolczyk – Kozyra A i in.

Zamieńmy słowo 7

WSiP

Matematyka

Dębicka E. I in.

Matematyka w punkt 7

WSiP

Historia

Kłaczkow J. Łaszkiewicz A. Roszak St.

Wczoraj i dziś

Nowa Era

Biologia

Idziak J. i in.

Biologia bez tajemnic

WSiP

Geografia

Głowacz A. i in.

Geografia bez tajemnic

WSiP

Muzyka

Wójcik T.

Muzyka 7

Mac Edukacja

Plastyka

Sygut W.  Kwiecień M.

Plastyka 7

Mac Edukacja

Język angielski

 

Repetytorium dla szkoły podstawowej cz.1   A2+/B1

Pearson

Język  niemiecki

Motta G. i in.

Maximal 1    A1

Klett Polska

Chemia

Wilmańska J. i in.

Chemia bez tajemnic

WSiP

Fizyka

Greczyło T. i in.

Sposób na fizykę

WSiP

Religia

red.. s. Beata Zawiślak USJK, ks. dr Marcin Wojtasik

Bóg wskazuje nam drogę (dwie części)

Księgarnia Św. Wojciecha

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Język polski

Łuczak A. Prylińska E.

Krzemieniewska-Kleban, Suchowierska A.

Między nami 8

Gdańskie Wyd. Oświatowe

Matematyka

Praca zbior. pod red. M. Dobrowolskiej

Matematyka z plusem 8

Gdańskie Wyd. Oświatowe

Historia

Śniegocki R. Zielińska  A.

Wczoraj i dziś 8

Nowa Era

Biologia

Sągin B. Boczarowski A. Sęktas M.

Puls życia 8

Nowa Era

Geografia

Szczypiński D.  Rachwał T. 

Planeta Nowa 8

Nowa Era

Fizyka

Francuz- Ornat G.

Spotkania z fizyką

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Słoma J.

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Język angielski

Mann M.   Taylore- Knowles  S.

Repetytorium ósmoklasisty  cz.2

Macmillan Education

Język  niemiecki

Kamińska J.

Das ist Deutsch!  Kompakt  A1+

Nowa Era

Chemia

Kulawik J. i T.  Litwin M.

Chemia Nowej Ery  8

Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie

Janicka I. Janicki A. Kucia- Maćkowska i in.

Dziś i jutro

Nowa Era

Religia

red. s. Beata Zawiślak USJK

„Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat' (dwie części)

 Księgarnia Św. Wojciecha

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.