Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Regulamin IV-VIII

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników uczniom klasy IV - VIII

Szkoły Podstawowej w Głoskowie

1. Podręczniki (materiały edukacyjne) są własnością Szkoły.

2. Podręczniki (materiały edukacyjne), mające postać papierową, są wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3. Szkoła nieodpłatnie przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice są zobowiązani do podpisania protokołu odbioru.

4. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, a także o zachowanie troski o jego walor użytkowy i estetyczny, oraz chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem.

5. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia podręcznika( materiału edukacyjnego) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów podręcznika.

6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

7. W przypadku,  gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowych podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

8. Wypożyczanie podręczników (materiałów edukacyjnych) dokonuje bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów. Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z nauczycielem przedmiotu podczas zajęć edukacyjnych.

9. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczania/oddawania podręczników, będą zobowiązani do zgłoszenia się do biblioteki szkolnej pod nadzorem nauczyciela- wychowawcy.

10. W przypadku zakończenia pracy z podręcznikiem nauczyciel w uzgodnieniu z bibliotekarzem ustala termin zwrotu podręczników dla danej klasy.

11. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin, określając stopień jego zużycia.

12. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego mogą używać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego.

13. W przypadku braku zwrotu podręcznika w określonym czasie, wychowawca przekazuje dla rodzica powiadomienie o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika.

14. W przypadku zniszczenia podręcznika w sposób wykraczający poza jego zwykłe używanie, wychowawca przekazuje dla rodzica powiadomienie o zaistniałej sytuacji i konieczności zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.