Szkoła Podstawowa w Głoskowie

im. Tadeusza Kościuszki

Ordynacja wyborcza

ORDYNACJA WYBORCZA

DO RADY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

 

Wybory są równe, tajne, powszechne.

 

1. Wybory do rady samorządu szko1nego odbywają się raz w roku szkolnym w II semestrze (czerwiec), udział biorą uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głoskowie.

 

2. Termin wyborów ogłasza aktualna rada samorządu szkolnego na trzy tygodnie przed wyborami. Zebranie walne samorządów klasowych spośród siebie wybiera komisję wyborczą.

 

3. W ciągu dwóch pierwszych tygodni, po ogłoszeniu terminu wyborów mogą być zgłaszani kandydaci do przyszłej rady samorządu. Kandydat nie może mieć obniżonej oceny z zachowania w ostatnim semestrze przed wyborami.

 

4. Kandydatami mogą być uczniowie klas I - VI

5. Zgłaszać kandydatów mogą (po wyrażeniu ich zgody):

 

  • samorządy klasowe (samorządy klasowe wybierają kandydatów na zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym) w liczbie 1 - 3;
  • organizacje szkolne i koła zainteresowań w liczbie 1
6. W ostatnim tygodniu przed wyborami odbywa się prezentacja kandydatów. Formy prezentacji przyjmuje i ustala komisja wyborcza na wniosek zainteresowanych.

 

7. Komisja wyborcza przygotowuje kartki wyborcze. Na kartce znajduje się;

 

  • spis kandydatów w porządku alfabetycznym;
  • miejsce do postawienia znaku „x”.

 8. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku wybranej osoby; głos uznany jest za ważny, jeżeli wyborca postawił nie więcej niż 3 znaki "x" na karcie wyborczej.

 

9. Wybrana Rada Samorządu wybiera spośród siebie funkcyjnych
w ciągu trzech dni.

 

10. Komisja wyborcza powołuje komisję skrutacyjną w liczbie 6 członków (z uczniów klas IV – VI oraz 3 – z klas I-III), która ustala wyniki wyborów.

 

11. Komisja wyborcza ogłasza pełne wyniki wyborów na drugi dzień po wyborach, na tablicy samorządu szkolnego.

 

12. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów i nie pozwala to na ustalenie składu rady samorządu, należy przeprowadzić dodatkowe wybory (spośród osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów).

 

13. Jeżeli w głosowaniu weźmie udział mniej niż 20% społeczności uczniowskiej, wybory uważa się za nieważne i należy je powtórzyć.

 

14. Wybory do rady samorządu szkolnego mogą odbywać się podczas zajęć dydaktycznych.

 

15. Dzień wyborów jest dniem uroczystym w szkole i obowiązują uczniów stroje galowe.

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszkiw Głoskowie

ul. Millenium 76
05-503 Głosków
tel/fax: 22 757 81 95

e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 - 16.00

Beata Szkudlarek
Joanna Turek

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.